home

 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 25 lat działalności

  – 855 Kolistów,

  – 63 imprezy naukowe, w których uczestniczyliśmy

 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 53 zorganizowane wyprawy naukowe i technologiczne,

  – 250 odwiedzonych przedsiębiorstw,

  – 32 zrealizowane granty i projekty badawcze
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 250 000 odsłon naszej strony internetowej

  – 60 pełnoprawnych kolistów

  – 384 opublikowane artykuły naukowe
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 10 odwiedzonych krajów

  – członkostwo w ESTIEM

  – własne projekty komercyjne
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 25 lat działalności

  – 855 Kolistów,

  – 63 imprezy naukowe, w których uczestniczyliśmy

 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 53 zorganizowane wyprawy naukowe i technologiczne,

  – 250 odwiedzonych przedsiębiorstw,

  – 32 zrealizowane granty i projekty badawcze
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 250 000 odsłon naszej strony internetowej

  – 60 pełnoprawnych kolistów

  – 384 opublikowane artykuły naukowe
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 10 odwiedzonych krajów

  – członkostwo w ESTIEM

  – własne projekty komercyjne
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 25 lat działalności

  – 855 Kolistów,

  – 63 imprezy naukowe, w których uczestniczyliśmy

 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 53 zorganizowane wyprawy naukowe i technologiczne,

  – 250 odwiedzonych przedsiębiorstw,

  – 32 zrealizowane granty i projekty badawcze
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 250 000 odsłon naszej strony internetowej

  – 60 pełnoprawnych kolistów

  – 384 opublikowane artykuły naukowe
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 10 odwiedzonych krajów

  – członkostwo w ESTIEM

  – własne projekty komercyjne
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 25 lat działalności

  – 855 Kolistów,

  – 63 imprezy naukowe, w których uczestniczyliśmy

 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 53 zorganizowane wyprawy naukowe i technologiczne,

  – 250 odwiedzonych przedsiębiorstw,

  – 32 zrealizowane granty i projekty badawcze
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 25 lat działalności

  – 855 Kolistów,

  – 63 imprezy naukowe, w których uczestniczyliśmy

 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 53 zorganizowane wyprawy naukowe i technologiczne,

  – 250 odwiedzonych przedsiębiorstw,

  – 32 zrealizowane granty i projekty badawcze
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 25 lat działalności

  – 855 Kolistów,

  – 63 imprezy naukowe, w których uczestniczyliśmy

 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 53 zorganizowane wyprawy naukowe i technologiczne,

  – 250 odwiedzonych przedsiębiorstw,

  – 32 zrealizowane granty i projekty badawcze
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 250 000 odsłon naszej strony internetowej

  – 60 pełnoprawnych kolistów

  – 384 opublikowane artykuły naukowe
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 10 odwiedzonych krajów

  – członkostwo w ESTIEM

  – własne projekty komercyjne
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 25 lat działalności

  – 855 Kolistów,

  – 63 imprezy naukowe, w których uczestniczyliśmy

 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 53 zorganizowane wyprawy naukowe i technologiczne,

  – 250 odwiedzonych przedsiębiorstw,

  – 32 zrealizowane granty i projekty badawcze
 • coś poszło nie tak SKN Zarządzanie w liczbach:

  – 250 000 odsłon naszej strony internetowej

  – 60 pełnoprawnych kolistów

  – 384 opublikowane artykuły naukowe

Sfera naukowa

Działalność naukowa

 • Współorganizacja i udział w LVI Konferencji Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH (10.12.2015).
 • Realizacja Grantu Rektora AGH pt. "Stworzenie aplikacji mobilnej ułatwiającej komunikację między AGH a studentami Uczelni" (Kierownik projektu Agnieszka Matuszewska)

 • Prowadzenie oraz przygotowanie płyty LV Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego.

 • Grupa Lokalna Estiem LG Kraków- wyjazd na Council Meeting w Stambule oraz w Budapeszcie (przedstawiciele- Marcin Kaniaburka, Marta Mańka, Magdalena Kawałek, Weronika Nowak), organizowanie wydarzeń międzynarodowych (Europe3D, Local Group Exchange) oraz uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach (Warszawa, Bremen, Berlin, Eindhoven, Madryt).

 • Współorganizacja i udział w LV Konferencji Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH (11.12.2014).

 • Realizacja Grantu Rektora AGH pt.: "Stworzenie platformy internetowej stanowiącej centrum komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami AGH a mikro, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami” (Kierownik projektu Piotr Nowakowski) (październik 2014-styczeń 2015)

 • Koordynacja marketingowej części projektu AGH Racing -  najlepszy projekt studencki AGH 2013/2014- styczeń-październik 2014.

 • Udział w VIII Międzynarodowej Konferencji Studenckiej w Górnym Instytucie w Sankt Petersburgu (Rosja) "Topical Issues of Rational Use of Natural Resources".

 • Organizacja i prowadzenie (wraz z firmą Tauron) III Festiwalu  Odpowiedzialnego Biznesu.

 • Udział w Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory 2014.

 • Publikacja przez dr inż. Pawła Bogacza, Annę Materę i Konrada Marszalika artykułu pt. "Student AGH - lider na rynku pracy" na www.agh.edu.pl - czerwiec 2013

 • Współudział w projekcie badawczym pt. "Segment metanometrii w Polsce i jego produkty" - listopad 2013.

 • Współudział w projekcie badawczym pt. "Analiza marketingowa przedsiębiorstwa X" - wrzesień 2013.

 • Udział dr inż. Pawła Bogacza i Konrada Marszalika w IX Forum Wymiany Doświadczeń Branży Motoryzacyjnej TUV Nord i Team Prevent w Ustroniu, wraz z moderowaniem warsztatów "Współpraca nauki z przemysłem - czy to możliwe?" – 10-11.10.2013.

 • Przejście Rafała Zioło i Klaudii Milczarek do półfinału Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory 2013 i prezentacje posterów na temat "Badań Miasteczka AGH" oraz "Szlaku Śladami Stanisława Staszica" - 16.02.2013.

 • Udział Konrada Marszalika i Michała Barcika w zjeździe ESTIEM wraz z prezentacją o SKNZ w Aveiro (Portugalia) - 5-12.11.2013.

 • Udział dr inż. Pawła Bogacza oraz Konrada Marszalika z referatem pt. "Design an it tool for estimating the labor cost for design office of Biprostal Company" w VIII Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców organizowanej przez Gornyj Institut w Sankt Petersburgu (Rosja) - 15-18.04.2013.

 • Udział dr inż. Pawła Bogacza oraz Marcina Kubieńca z referatem pt. "Risks and problems of running own business by student on the InQel Marcin Kubieniec Company case" w VIII Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców organizowanej przez Gornyj Institut w Sankt Petersburgu (Rosja) - 15-18.04.2013.

 • Organizacja przez SKNZ North-East Regional Coordination Meeting ESTIEM w Krakowie i utworzenie Grupy Lokalnej ESTIEM Kraków, z organizacją od listopada 2013 cotygodniowych spotkań Grupy - 17-20.10.2013.

 • Zgłoszenie i wejście SKNZ (jako pierwszej organizacji z Krakowa) do ESTIEM (Europejskiej Organizacji Studentów Zarządzania i Inżynierii Produkcji) w trakcie zjazdu tej organizacji w Eindhoven (Holandia) z udziałem Kamila Pyżyńskiego – 1-5.05.2013.

 • Organizacja II Festiwalu Odpowiedzialnego Biznesu w Krakowie, w tym w AGH – 11.03.2013.

 • Współorganizacja i udział w LIV Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH – członkowie Koła przygotowali 23 referaty, prowadząc dwie podsekcji tematyczne sekcji: „Zarządzanie i Marketing”. W podsekcji Inżynieria produkcji: I miejsce zajęła Karina Szymańska z referatem pt. "Konstrukcja narzędzia do usprawnienia jakości produkcji podsufitek do samochodu BMW X1 E84 w przedsiębiorstwie Boshoku Automotive Poland". II miejsce zajęła Katarzyna Zientek z referatem pt. "Rozwiązanie problemu jakościowego na linii Daimler-Mercedes C218 w przedsiębiorstwie Boshoku Automotive Poland". III miejsce zajął Bartosz Letki z referatem pt. "Wykorzystanie algorytmów genetycznych oraz systemu MES do zarządzania zleceniami produkcyjnymi w sytuacji awarii maszyny". Laureatem nagrody publiczności, ufundowanej przez właściciela marki Orange, została Katarzyna Zientek. W podsekcji Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie: I miejsce zajęli Mateusz Gerlach i Mateusz Masny z referatem pt. "Budowa laboratorium analizy sensorycznej". II miejsce zajął Michał Barcik z referatem pt. "Futurystyczna wizja uczelni - smart university". III miejsce zajął Kamil Pyżyński z referatem pt. "Kickstarter, czyli stwórz własną grę, film i muzykę". Laureatem nagrody publiczności, ufundowanej przez firmę Łysoń, został Michał Barcik - 5.12.2013.

 • Realizacja Grantu Rektora AGH pt.: "Promocja Bolidu AGH" z prezentacją wyników grantu w XVIII Seminarium Studenckim Kół Naukowych AGH w Kąśnej Dolnej (18-20.10.2013) - styczeń-październik 2013.

 • Realizacja Grantu Rektora AGH pt.: "Budowa laboratorium analizy sensorycznej", w tym: przygotowanie opracowania wynikowego dla władz rektorskich AGH oraz prezentacja wyników grantu w XVIII Seminarium Studenckich Kół Naukowych AGH w Kąśnej Dolnej (18-20.10.2013) - styczeń-grudzień 2013.

 • Udział w LII Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH – członkowie Koła przygotowali 21 referatów, prowadząc samodzielną sekcję tematyczną: „Zarządzanie i Marketing” i występując w sekcji "Rachunkowość i finanse". Laureatami zostali: I miejsce: Konrad Marszalik za referat pt. „Budowa narzędzia informatycznego do szacowania kosztu pracy na potrzeby biura projektowego Biprostal sp. z o.o.”; II miejsce: Anna Matera za referat pt. „Absolwent AGH – lider na rynku pracy”; III miejsce: Katarzyna Zientek i Karina Szymańska za referat pt.: „Zachcianka czy świadome upodobanie? - sensoryka odpowie na to pytanie!” – 6.12.2012.

 • Współudział w projekcie badawczym pt. "Analiza marketingowa przedsiębiorstwa X" - wrzesień 2012.

 • Współudział w projekcie badawczym pt. "Stworzenie systemu zarządzania marketingowego dla przedsiębiorstwa X” - styczeń-lipiec 2012.

 • Udział Marcina Kubieńca oraz dr inż. Pawła Bogacza z referatem pt. "Szanse i zagrożenia dla prowadzenia działalności gospodarczej przez studenta na przykładzie firmy InQel Marcin Kubieniec" w konferencji Quo Vadis Marketing, organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński w Pobierowie - 11-13.05.2012.

 • Udział Anny Matery, Konrada Marszalika oraz Pawła Bogacza z referatem pt. "Wykorzystanie badań marketingowych w rozwoju Miasteczka Studenckiego AGH" w konferencji Quo Vadis Marketing, organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński w Pobierowie - 11-13.05.2012.

 • Udział dr inż. Pawła Bogacza jako reprezentanta SKNZ w III Konferencji Staszicowskiej z referatem pt. „Wirtualny Przewodnik Turystyki Przemysłowej Śladami Stanisława Staszica" w AGH- 10.05.2012.

 • Udział Marcina Kubieńca oraz dr inż. Pawła Bogacza z referatem pt. "Increasing profitability of enterprises by using raw materials from wastes" w VII Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców organizowanej przez Gornyj Institut w Sankt Petersburgu (Rosja) - 14-17.04.2012.

 • Organizacja konferencji "Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem - konferencja z okazji XX-lecia Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie AGH" w AGH - w sumie ponad 200 uczestników, 12 własnych referatów naukowych, panel dyskusyjny z Prezesem Grupy Maspex -  8-10.11.2012.

 • Realizacja Grantu Rektora AGH pt.: "Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem - konferencja z okazji XX-lecia Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie AGH" z prezentacją wyników Grantu w XVII Seminarium Studenckim Kół Naukowych AGH w Nowym Wiśniczu (16-18.10.2012) - styczeń-listopad 2012.

 • Realizacja Grantu Rektora AGH pt.: "Student AGH-lider na rynku pracy", w tym: przygotowanie opracowania wynikowego dla władz rektorskich AGH oraz prezentacja wyników Grantu w XVII Seminarium Studenckich Kół Naukowych AGH w Nowym Wiśniczu (16-18.10.2012) - styczeń-październik 2012.

Rozkręcane projekty

obrazek
obrazek
obrazek

Rozkręcone projekty

obrazek
obrazek

Przedsiębiorstwa odwiedzone przez SKNZ w latach 2015-2018:

Aluprof.jpgTI-automotive.pngarcelor.jpgarcelormittal.jpgbefared.jpgbelos.jpgbolix.jpgbosch.jpgbosmal.jpgbumar.jpegccc.jpgcelma.jpgcooper-standard.jpgeaton.jpgfamed.jpgfamur.jpggamrat.jpggillette.jpggoodrich.jpggorazdze.jpghutchinson.jpgindesit.jpgiss.jpgjabil.jpgkoksownia.jpgkolo.jpgksswisla.jpglenko.jpglotos.jpgmetchem.jpgnowystyl.jpgpcc.jpgpgegiek.jpgpolmos.jpgpolsport.jpgponar.jpgporcelana.jpgprostoplast.jpgsilesia.jpgsitech.jpgteksid.jpgvelvet.jpgvw.jpgwisniowski.jpgwiss.jpgwit.jpgzuwgz.jpg